Carl-Görans måndagsbrev!

STUDIEBESÖK I KÖPENHAMN Förra veckan besökte jag, tillsammans med fastighetsägarna i Karlskrona, Köpenhamn och Helsingborg. Där studerade vi olika projekt och hur vi gemensamt kan översätta denna byggnation till Karlskrona utifrån våra perspektiv. I Danmark har man varit mer frikostig med olika lösningar på problem, än vad vi är i Sverige. Där har vi en […]

27 MILJARDER KRONOR TILL FÖRSVARET!

Vår moderatledda regering storsatsar nu på vår svenska försvarsmakt. Det är otroligt glädjande för oss här i Karlskrona och för hela Blekinge. Karlskrona har en viktig och geografiskt strategisk marinbas och vi har flygflottiljen F17 i Ronneby. Omvärldsläget är skakigt och vi har ett krig mindre än 100 mil från Sveriges gräns. Samtidigt väntar vi […]

Carl-Görans måndagsbrev!

NYA NIVÅER FÖR GRUNDSÄTTNING Länsstyrelsen i Blekinge har, tillsammans med andra Länsstyrelser i sydöstra Sverige, kommit med förslag på nya lägsta nivåer för byggnation. För Karlskrona kommun innebär det att lägsta höjden blir 3,91 meter, vilket är en höjning med 91 centimeter. Enligt förslaget gäller det all grundsättning, även dagvatten. Detta kommer med största sannolikhet […]

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

Den 28 augusti, 2023. NYA RIKTLINJER Den här veckan inleddes med ett styrelsemöte i Karlskrona Moderatkrets, där vi bland annat diskuterade vår höstkampanj. Senare i veckan har vi ett sammanträde med arbetsutskottet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Där ska vi, inför nämnden, bereda en remiss till Länsstyrelsen i Blekinge angående ”nya riktlinjer för bedömning av översvämningsrisk”. […]

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

REGN, SOL OCH VÄRME Jag hoppas ni har haft en skön och härlig semester, trots vädret som ju har varierat lite i sommar. Vi som ville ha regn, har fått en del av det de senaste veckorna. Sämre var det för er som ville ha sol och värme. Jag tror att det blir fint väder […]

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

FULLMÄKTIGE MED VIKTIGA ÄRENDEN På onsdag är det kommunfullmäktige i Karlskrona och med tanke på ärendelistan, borde det inte bli något långt sammanträde den här gången. Vi ska bland annat ta beslut om en investering till Karlskrona Baltic Port, gällande Verkö, som behöver nya markytor och ombyggnation av landgången till de nya fartygen. Investeringen delas […]

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

STUDIEBESÖK I VÄSTERVIK Förra veckan var jag i Västervik två dagar och studerade deras utveckling av kommunen. Västervik har varit årets stadskärna, bästa miljökommun och bästa landsbygdskommun. Västervik är som Karlskrona en skärgårdskommun med cirka 40 000 invånare. Vi besökte företaget som tillverkade flytande bostäder, vilket var ett mycket intressant studiebesök. De tillverkar cirka 40 […]

Rapport från drift- och servicenämnden

Morgan Kullberg, ordförande i drift- i servicenämnden informerar från senaste sammanträdet den 23 maj, 2023. BAD- OCH LEKPLATSER Det finns många badplatser och lekplatser i Karlskrona kommun. Skötseln av dessa utförs dels av parkenheten, men även av föreningar som har skötselavtal med kommunen. Vi har totalt 32 kommunala badplatser och 87 allmänna lekplatser. Arbetet pågår […]